الگوی مصرف آب مردم شهرضا فاجعه بار شد

شهرضانیوز- الگوی مصرف آب مردم شهرستان شهرضا اشتباه است. الگوی مصرف آب در شهرضا ۴۰ درصد بیشتر از الگوی مصرف جهانی است.

آخرین اخبار