خبر|جلسه هم اندیشی حوزه و دانشگاه در مرکز اموزش عالی شهرضا برگزار گردید

شهرضانیوز- رئیس مرکز آموزش عالی شهرضا اولین جلسه هم اندیشی حوزه و دانشگاه را در امسال برگزار کرد.

آخرین اخبار