استاد دانشگاه شهرضا:

دیدار اصولگرایان شهرضا با فرماندار/عقدایی با منش اعتدال‌گرایی با گروه‌های سیاسی برخورد کند

استاد دانشگاه آزاد شهرضا گفت: فرماندار با منش اعتدال‌گرایی با گروه‌های سیاسی برخورد کند و به مطالبات همه احترام بگذارند.

آخرین اخبار