دهیاران جدید ۴ روستای شهرستان شهرضا معرفی شدند

دهیاران جدید روستاهای قصرچم، کهرویه، اسفه و امامزاده علی اکبر شهرستان شهرضا معرفی شدند.

آخرین اخبار