حرم مطهر امامزاده شاهرضا غبار روبی و عطرافشانی شد

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا گفت: حرم مطهر امامزاده شاهرضا (ع) غبار روبی و عطرافشانی شد.

آخرین اخبار