رئیس مخابرات شهرضا:

تا پایان سال مشکل اینترنت و تلفن ثابت سروستان حل می شود

شهرستان شهرضا اولین شهرستان در استان بود که تلفن ثابت مسکن مهر را به بهره‌برداری رساند

آخرین اخبار