واژگونی ماشین جان یک نفر را در شهرضا گرفت

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی ۱۱۵ شهرضا گفت: دیروز عصر ساعت ۱۶ در محور شهرضا-آباده یک نفر بر اثر واژگونی پیکان جان خود را از دست داد.

آخرین اخبار