شهرضا نیز جوانان خوب، فعال و با نشاطی دارد/ شهرضای جوان را بسازیم

اصلی ترین عامل حرکت یک جامعه به سمت پیشرفت و عدالت، نیروی جوان آن جامعه می باشد. جامعه ای که به فکر جوان و نوین جوانان خود بهاء ندهد محکوم به مرگ است. در این رابطه و طبق درخواست امام جمعه شهرستان شهرضا، به سمت جوانان شهر رفتیم و این انتظار را داریم تا مردمان جامعه ما آنها را بازخوانند.

جمعه های انتظار

استراتژی انتظار در اندیشه امام خمینی(ره)

امام خمینی(ره) به شدت با انتظار منفعلانه مخالف بودند و آن را در تضاد جدی با عقل و شرع معرفی می کردند؛ چرا که صرف دعا برای ظهور امام مهدی(عج) بهترین راه برای توجیه سستی ایمان ها و گسترش ظلم و فساد در جهان بوده که موجب تقویت حکومت ظالمان می شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد شهرضا:

با طرح محله محوری باید فرهنگ عمومی جامعه را ارتقا دهیم

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد شهرضا گفت: در طرح محله محوری شهر به ۵۰ محله تقسیم شده است باید با این طرح فرهنگ عمومی جامعه را ارتقا دهیم و حس مسئولیت پذیری و مشارکت پذیری مردم را تقویت کنیم.

آخرین اخبار