زندگی به سبک امام خمینی(ره)

یادداشت|امامی با قدرت اللهی/سبک زندگی امام راهی برای سعادت دنیا و آخرت

شهرضانیوز-مردم اسلامی، زنده ماندن اسلام در قرن حاضر را مدیون امام خمینی هستند. امام با دست خالی و با تکیه بر قدرت الهی توانستند قدرت های پوشالی را شکست دهند و اسلام را حاکم بر جامعه سازند. امام دارای ویژگی های بودند که جامعه برای بقای خود نیازمند مسئولانی است که همین ویژگی ها را داشته باشند.

آخرین اخبار