رفیعی‌نژاد:

حفاظت از منابع آب، مسئله‌ای فراجناحی است.

فرماندار شهرضا گفت: حفظ منابع آب، مسئله‌ای فراجناحی و به حیات انسانی ما مربوط است.

آخرین اخبار