دکتر حیدرپور در جمع طلاب شهرضائی مقیم قم:

طرح انتقال آب روخانه ماربد و راه اندازی شرکت فولاد دانیلی مهمترین اولویت کاری است

نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی دو طرح انتقال آب روخانه ماربد به فلات اصفهان و هم چنین ایجاد شعبه شرکت فولاد دانیلی در شهرضا را مهم ترین اولویت های کاری خود در ماه های آینده برشمرد.

آخرین اخبار