خبر|تحریم کنند، صدای ما بیشتر می رسد/تحریم های آمریکا خنده آور است

شهرضانیوز- شهید مجتبی امامی، یکی از شهدای منطقه جنوب استان اصفهان است که در یک عملیات گشت زنی به دست قاچاقچیان مواد مخدر به شهادت می رسد.

آخرین اخبار