استاد دانشگاه کاشان:

جلوگیری از مشکلات اجتماعی با رعایت عفاف و حجاب

مقام برتر مسابقات مداحی استان گفت: رعایت عفاف و حجاب در جامعه از خیلی مشکلات اجتماعی جلوگیری می‌کند

در آستانه انتخابات؛

توصیه‌های انتخاباتی امام جمعه به نامزدها، تخریب و عوام‌فریبی نکنید

امام جمعه شهرضا گفت: کاندیداها و طرفداران آنان با رعایت اخلاق و شرع مقدس در چارچوب قانون تبلیغ کنند و از تخریب دیگران و عوام‌فریبی و قول‌های ناممکن پرهیز کنند.

فرماندار شهرضا:

استفاده از پساب فاضلاب در شهرک رازی شهرضا یک ضرورت است

فرماندار شهرضا گفت: اگر تصفیه غشایی بر روی پساب فاضلاب قرار بگیرد می‌توان در شهرک صنعتی رازی از آن استفاده کرد.

قائم مقام مدیرعامل شهرک رازی شهرضا:

معضلات زیست محیطی در شهرک رازی در نتیجه نبود زیرساخت‌ها است

قائم مقام مدیرعامل شهرک صنعتی رازی شهرضا گفت: شرکت شهرک‌های صنعتی هر استانی در زمان استقرار باید تمام زیرساخت‌ها را آماده کند اما متأسفانه در شهرک رازی شهرضا این اتفاق نیافتاده است.

رئیس محیط زیست شهرضا:

پسماندهای ویژه از معضلات بزرگ شهرک رازی شهرضا است

رئیس اداره محیط زیست شهرضا گفت: یکی از معضلات بزرگ شهرک صنعتی رازی پسماندهای ویژه است که به صورت حوضچه درآمده است.

آخرین اخبار