با حضور گسترده مردم شهرضا برگزار شد؛

مراسم احیا شب اول قدر در امامزاده شاهرضا / تصاویر ۳

احیای اولین شب قدر با حضور مردم متدین شهرضا در مساجد و تکایا و آستان مقدس امامزاده شاهرضا علیه السلام برگزار شد.

با حضور گسترده مردم شهرضا برگزار شد؛

مراسم احیا شب اول قدر در امامزاده شاهرضا / تصاویر ۲

احیای اولین شب قدر با حضور مردم متدین شهرضا در مساجد و تکایا و آستان مقدس امامزاده شاهرضا علیه السلام برگزار شد.

با حضور گسترده مردم شهرضا برگزار شد؛

مراسم احیا شب اول قدر در امامزاده شاهرضا / تصاویر ۱

احیای اولین شب قدر با حضور مردم متدین شهرضا در مساجد و تکایا و آستان مقدس امامزاده شاهرضا علیه السلام برگزار شد.

آخرین اخبار