رئیس مرکز بهداشت شهرضا خبر داد؛

آغاز برنامه بسیج سلامت نوروزی در شهرضا

رئیس مرکز بهداشت شهرضا گفت: امسال نیز همچون سال‌های گذشته برنامه بسیج سلامت نوروزی از اول اسفندماه در شهرضا آغاز شد.

آخرین اخبار