دبیر هیئت تکواندو شهرضا عنوان کرد؛

شرکت تیم هیئت تکواندو شهرضا در مسابقات لیگ پومسه استان

دبیر هیئت تکواندو شهرضا گفت: تیم شهیدهاشمی هیئت تکواندو شهرستان شهرضا بعد از چند سال غیبت از حضور در مسابقات لیگ پومسه استان در مسابقات شرکت کرد.

آخرین اخبار