شهرضانیوز گزارش می دهد؛

کمبود فضای ورزشی و سالن اختصاصی از مهمترین مشکلات بانوان ورزشکار شهرضا

تعداد سالن‌های ورزشی و اختصاصی در شهرضا، پاسخگوی نیاز بانوان نیست و باید این میزان افزایش یابد.

آخرین اخبار