امام جمعه شهرضا:

کسی حق ندارد به اصول نظام توهین کند

یعقوبی، امام جمعه و رییس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان شهرضا گفت: آزادی بیان مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است اما نباید به بهانه آزاد اندیشی به ارزشها و اصول نظام توهین شود، مردم اجازه این کار را به کسی نمی‌دهند.

آخرین اخبار