امام جمعه شهرضا:

طرح شعارهای انقلابی در هیئات مذهبی یک ضرورت است/نباید به بهانه سیاسی نبودن به امور منطقه بی تفاوت باشیم

یعقوبی، امام جمعه شهرضا گفت: باید شعارهای انقلابی در هیئات مذهبی مطرح شود، متأسفانه برخی افراد با این توجیه که علاقه‌ای به امور سیاسی ندارند، از این کار خودداری کرده و آن را نوعی امتیاز برای خود محسوب می‌کنند، در حالی که واقعیت چیزی خلاف این مسئله است.

آخرین اخبار