فرمانده انتظامی استان اصفهان تأکید کرد:

درجه انتظامی شهرضا باید ارتقاء پیدا کند

معصوم بیگی، فرمانده اتظامی استان اصفهان گفت: درجه انتظامی شهرضا باید ارتقاء پیدا کند اما این مسئله در حوزه اختیارات فرمانده نیروی انتظامی کشور و ستاد کل نیروهای مسلح است، باوجود این در استان هم این مسئله را پیگیری می‌کنیم.

آخرین اخبار