دادستان عمومی و انقلاب شهرضا خبر داد:

کشف ۲۰۰ گرم مواد مخدر روان‌گردان در شهرضا

محسنی اژیه، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهرضا خبر از کشف ۷۰ کیلوگرم مواد مخدر در یک ماه گذشته در این شهرستان داد و گفت: ۲۰۰ گرم از این مواد مخدر، روانگردانها بودند.

آخرین اخبار