معاون جهادکشاورزی شهرضا تأکید کرد:

ضرورت توجه بیشتر به ایمنی حریم قناتهای حاشیه شهر

نادری، معاون جهادکشاورزی شهرضا گفت: برای ایمنی قنوات باید حاشیه منازل مسکونی در اولویت قرار گیرد، در حال حاضر پُشته‌های قنوات مشکلاتی را ایجاد کرده که باید با نظر کارشناسی برطرف شود.

آخرین اخبار