مدیرکل امور زندانهای استان مطرح کرد:

۳۰ درصد از زندانیان دوباره به محیط زندان باز می‌گردند/مسئولان برای اشتغال زندانیان چاره اندیشی کنند

گرجی زاده، مدیکل امور زندانهای استان اصفهان گفت: ۳۰ درصد از آمار زندانیان مربوط به کسانی است که مجددا به محیط زندان بازگشته‌اند این در حالی است که به زندانیانی که کمک شده به زندان بازنگشته‌اند.

آخرین اخبار