رئیس هیئت دوچرخه سواری شهرضا:

دوچرخه سواران شهرضایی به تبریز رسیدند

داود جاوری در گفت وگو با خبرنگار شهرضانیوز, اظهارداشت: دوچرخه سواران شهرضایی عازم تبریز در روز آخر اردوی خود مورخ نهم مهرماه جاری حدود ۲۲۰ کیلومتر رکاب زدند و ساعت ۲۰:۵۰ وارد تبریز شدند.  وی بیان کرد؛ کل مسیر طی شده ۱۴۶۰ کیلومتر بود که ۸ روز بطول انجامید، دوچرخه سواران توانسته اند براسا برنامه […]

آخرین اخبار