مدیرکل دفتر امور عشایر استان اصفهان:

رونق اقتصاد روستایی در رأس برنامه های دولت باشد

اسفندیاری، مدیرکل دفتر امور عشایر استان اصفهان گفت: اقدامات انجام شده تاکنون نتوانسته آهنگ مهاجرت به شهرها را کاهش دهد.

آخرین اخبار