رییس شبکه دامپزشکی شهرضا خبر داد:

شهرضا در جایگاه سوم تولید گوشت سفید در استان قرار دارد+تصاویر

امیری، رییس شبکه دامپزشکی شهرضا گفت: این شهرستان در جایگاه سوم تولید گوشت سفید در استان اصفهان قرار دارد.

رئیس دامپزشکی شهرضا خبر داد

بیش از ۴۹۰ مورد بازرسی از اماکن عرضه فرآورده‌های خام دامی در شهرضا

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان شهرضا از ۴۹۵ مورد بازرسی از اماکن عرضه فرآورده‌های خام دامی در شهرضا در ایام نوروز خبر داد.

آخرین اخبار