یادگار شاه عباس را بی‌خیال شده‌اند

زمانی شاه عباس دستور داد برای باز کردن راهی از اصفهان تا فرح‌ آباد ساری جاده‌ای ساخته ‌شود تا دسترسی‌اش به شمال کشور راحت‌تر انجام شود.

آخرین اخبار