تلاش وهابیت برای تبلیغ یک شبکه ماهواره ای در گلستان

اخیرا تبلیغات زیادی برای تماشای شبکه ای ماهواره ای ” کلمه ” در شرق شهرستان گالیکش می شود که مخاطبین بیشتری را برای این شبکه منسوب به وهابیت و انتشار تفکرات آن جلب کنند .

آخرین اخبار