شهرستان وانت‌وایگل ولایت نورستان در شرق افغانستان سقوط کرد

طالبان مسلح پس از دو روز درگیری بامداد امروز شهرستان «وانت‌وایگل» ولایت نورستان در شرق افغانستان را تصرف کردند.

آخرین اخبار