آغاز نشست اصلاح طلبان و فرد مرتبط با فالگیرها/ مکان جلسات؛ خانه باغ ها

عضو شورای هماهنگی محمد خاتمی در کرمانشاه که با رمال ها و کفبین ها در ارتباط است جلسات خود را با اصلاح طلبان شهرستانهای کرمانشاه آغاز خواهد کرد.

آخرین اخبار