فرماندار شهرضا:

سال گذشته ۵۵۰ زندانی با همت خیران آزاد شدند

فرماندار شهرضا از آزادی ۵۵۰ زندانی در سال گذشته به همت خیران استان اصفهان خبر داد.

آخرین اخبار