مدیر جهاد کشاورزی نکا خبر داد

برداشت ۷۳ هزار تن مرکبات سیاه‌ریشه از باغات نکا‌

مدیر جهاد کشاورزی نکا از برداشت ۷۳ هزار و ۸۱۵ تن انواع مرکبات سیاه ریشه هلو و شلیل در این شهرستان توسط باغداران نکایی خبر داد.

آخرین اخبار