مین پای یک کودک را قطع کرد

انفجار مین در شهرستان قصرشیرین قربانی گرفت و موجب قطع پای یک کودک شد.

آخرین اخبار