نماینده مردم شهرضا در مجلس:

سال ۹۴، وضعیت بودجه کشور ارتقا پیدا می‌کند

نماینده مردم شهرضا در مجلس گفت: پیش‌بینی می‌کنیم سال ۹۴ از نظر بودجه‌ای شکلی، عملیاتی و حجمی و کمیتی وضعیت بودجه‌ای بهتری داشته باشیم.

آخرین اخبار