مسئول بسیج هنرمندان شهرضا:

بیش از ۶۰۰ نفر جذب بسیج هنرمندان شهرضا شدند

مسئول بسیج هنرمندان شهرستان شهرضا گفت: تاکنون بیش از ۶۲۵ نفر هنرمند جذب بسیج هنرمندان شهرستان شهرضا شدند و کارت هنرمند بسیجی دریافت کرده‌اند.

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر اصفهان عنوان کرد

شهرضا یکی از شهرستان‌های فعال در حوزه مبارزه با مواد مخدر

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اصفهان گفت: شهرستان شهرضا یکی از شهرستان‌های فعال در حوزه سخت افزاری و نرم‌افزاری مواد مخدر است.

آخرین اخبار