فرمانده 8 سال دفاع مقدس:

کار از نگرانی و دلواپسی ما گذشته، آقایان بدنبال پروژه عادی سازی هستند/ درباره مذاکرات به صراحت به مردم دروغ می گویند

سعید قاسمی گفت: همان کسانی که در جریان قطعنامه ۵۹۸ بودند و در آن روز هم حاضر به شفاف سازی نشدند امروز نیز درباره مذاکرات به صراحت دروغ می گویند.

آخرین اخبار