۶ کشته و زخمی در نزاع دسته جمعی در رودبار/ کودک ۲ ساله قربانی این نزاع شد

اختلاف خانوادگی بین دو گروه کافی بود تا تیراندازی مرگباری در رودبار رخ دهد و پنج تن کشته بر جای بگذارد.

آخرین اخبار