رئیس ورزش و جوانان شهرضا مطرح کرد:

درخشش تیم نوجوانان و نونهالان جودو شهرضا در مسابقات قهرمانی اصفهان

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرضا گفت: تیم نوجوانان و نونهالان جودو شهرضا در مسابقات قهرمانی اصفهان مقام قهرمانی و نائب قهرمانی را کسب کرد.

آخرین اخبار