فیس بوک در شهر «دلفان» فیلتر نیست/جنتی:قوانین فیلترینگ و ممیزی باید اصلاح شود

حدود ۲۰ روز است که شبکه اجتماعی فیس بوک در شهرستان دلفان خواسته یا ناخواسته رفع فیلتر شده است.این در حالی است که این وبسایت از سال ۸۸ به بعد در سراسر کشور فیلتر می باشد و در ادامه قوانین مربوط به ممیزی و فیلترینگ باید اصلاح شود اما پیش از آن لازم است که زمینه های اجتماعی این امر فراهم شود زیرا بدون این کار در رسیدن به هدف خود موفق نخواهیم شد.

آخرین اخبار