شلیک تیرهوایی در عروسی جان یک زن را گرفت

براثر سهل انگاری و شلیک گلوله در یکی از روستاهای شهرستان دشتی جشن عروسی به عزادارای تبدیل شد.

آخرین اخبار