دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر اصفهان عنوان کرد

شهرضا یکی از شهرستان‌های فعال در حوزه مبارزه با مواد مخدر

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اصفهان گفت: شهرستان شهرضا یکی از شهرستان‌های فعال در حوزه سخت افزاری و نرم‌افزاری مواد مخدر است.

آخرین اخبار