نماد مقاومت دفاع مقدس یک قدمی نابودی؛ نخل‌های خوزستان را دریابید

نخل‌های استان خوزستان که در زمان جنگ تحمیلی به یک نماد ملی در دفاع مقدس تبدیل شده بودند، امروزه در یک‌قدمی نابودی قرار گرفتند.

آخرین اخبار