رئیس راه و شهرسازی شهرضا:

محور شهرضا-اصفهان آسفالت می‌شود/ اداره راه شهرضا ۲۰۰ درصد بیشتر از بودجه تملک دارایی فعالیت کرده است

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرضا گفت: در سال‌های ۹۱ و ۹۲ به دلیل عدم اختصاص ۳۰ درصد بودجه تملک دارایی، اداره راه و شهرسازی شهرضا ۲۰۰ درصد بیشتر از اعتبارات تملک دارایی استانی کار انجام داده است.

آخرین اخبار