در حکمی از سوی شهردار،

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری شهرضا منصوب شد

شهردار شهرضا در نشست معاونان خود در حکمی محمّدمهدی مولائیان را به عنوان سرپرست حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری منصوب کرد.

آخرین اخبار