شهردار ناحیه 2 شهرضا:

طرح جامع شهرضا در حال تدوین و تهیه است /تریلرسازی‌های حاشیه کمربندی باید به شهرک امیرکبیر منتقل شوند

شهردار ناحیه ۲ شهرضا گفت: طرح جامع شهرضا در حال تدوین و تهیه است

شهردار ناحیه 2 شهرضا:

اقتصاد مقاومتی راهکار غلبه بر مشکلات معیشتی و اقتصادی است

شهردار ناحیه ۲ شهرضا گفت: اقتصاد مقاومتی راهکار غلبه بر مشکلات معیشتی و اقتصادی است.

اولویت های شهرداری شهرضا:

سال آینده سال نهضت آسفالت در شهرضا/اجرای پارکینگ‌های طبقاتی بیت العباس و ابوذر/احیای بافت فرسوده

شهردار ناحیه ۲ شهرضا گفت: در سال آینده یکی از فعالیت های شاخص شهردار احیای بافت فرسوده است که ساز و کارهای آن در نظر گرفته شده است.

آخرین اخبار