در نطق پیش از دستور عضو شورای شهر درباره حادثه سقوط هواپیما

شهرداری تنها نهادی بود که به خانواده بازماندگان رسیدگی کرد

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران از اسکان خانواده‌های سانحه‌دیده در حادثه سقوط هواپیما توسط شهرداری‌های مناطق تشکر کرد.

آخرین اخبار