تقدیر اعضای شورای شهر تهران از قالیباف به دلیل اجرای سریع فرمان رهبر انقلاب

تعدادی از اعضای شورای شهر از شهردار تهران به دلیل اجرای سریع فرمان رهبر انقلاب تقدیر کردند.

آخرین اخبار