عیدی ۲۰ میلیون تومانی برای شهردار ساری

مصوبه شورای شهر ساری نشان می دهد برای مدیران شهرداری این شهر، پاداش های میلیونی در نظر گرفته شده است.

آخرین اخبار