وبلاگ «دو رکعت وبلاگ» نوشت:

راه شهیدان یا راه شیاطین؟!!

درست بعد از اینکه شورای شهر جدید به این نتیجه رسیدند که شهردار قبلی صلاحیت ادامه این منصب را ندارد حملات رسانه ای طیف منسوب به نماینده شهر در مجلس شورای اسلامی در قالب هفته نامه ای که نام شهیدان شهرضارا یدک می کشد اوج گرفت.

آخرین اخبار