پس از 143 روز از استعفای شهردار سابق شهرضا:

رحیم جافری، شهردار جدید شهرضا معارفه شد

ظهر امروز پس از گذشت ۱۴۳ روز از استعفای محمد هویدا ، شهردار جدید شهرضا معارفه شد.

آخرین اخبار